Tạp chí doanh nhân hỏi Tâm Trí Thành trả lời

Trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2020, Tâm Trí Thành được Tạp Chí Doanh Nhân thực hiện buổi phỏng vấn và tạp chí đã có những bài viết đánh giá đầy khen ngợi cho Tâm Trí Thành trên tạp chí này.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản